Õigusakti eelnõu: Anne Noortekeskuse põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Anne Noortekeskuse põhimäärus
Reg. number: LVK-O-0394
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 25.04.2012
Koostaja: Marys Piller
Ettekandja: Tiia Teppan
Esitab: linnavalitsus, 24.04.2012 istungi protokoll nr 32
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Komisjonid: Kultuurikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 28:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 27:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 11.05.2012 otsus nr 371 "Anne Noortekeskuse põhimäärus"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2012_LVK-O-0394.pdf ( 20 kb )
EELNÕU