Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavalitsuse 21. märtsi 2006. a määruse nr 12 "Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine" kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavalitsuse 21. märtsi 2006. a määruse nr 12 "Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
Reg. number: LV-M-0016
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 22.08.2011
Koostaja: Helle Uusorg
Ettekandja: Anneli Apuhtin
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 23.08.2011 määrus nr 12 "Tartu Linnavalitsuse 21. märtsi 2006. a määruse nr 12 "Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine" kehtetuks tunnistamine"
EELNÕU