Õigusakti eelnõu: Hooldajatoetuse määra kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Hooldajatoetuse määra kehtestamine
Reg. number: LVK-M-0019
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 21.06.2010
Koostaja: Indrek Sooniste
Ettekandja: Vladimir Šokman
Esitab: linnavalitsus, 21.06.2010 istungi protokoll nr 42
Juhtiv komisjon: Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 8:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 9.07.2010 määrus nr 14 "Hooldajatoetuse määra kehtestamine"
EELNÕU