Protokoll: Sotsiaalkomisjoni koosolek

Asutuse nimetus: Tartu Linnavolikogu
Koosoleku pidaja: Sotsiaalkomisjon
Reg nr: 8
Kuupäev: 01.07.2010
Kellaaeg: 16:00 - 16:30
Toimumise koht: Raekoda
Juhataja: Toomas Tein
Protokollija: Ülle Saar
Osalejad: Kadri Mosin, Veera Sirg, Margot Fjuk, Maire Koppel, Ennu Sepp, Urmas Aunin, Joel Luhamets, Arno Arukask, Oleg Nesterenko, Peep Pree, Harri Jallajas, Jüri Kõre
Puudusid: Arvi Vask, Boris Hrabrov
Kutsutud: abilinnapea Vladimir Šokman, sotsiaalabi osakonna juhataja asetäitja Tiina Kruuse
Seisund: Allkirjastatud
Sarja indeks: 1-3.8 Sotsiaalkomisjoni protokollid