Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu otsuse "Hooldajatoetuse määra kehtestamine" eelnõu esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu otsuse "Hooldajatoetuse määra kehtestamine" eelnõu esitamine
Reg. number: LV-IP-0164
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 15.06.2010
Koostaja: Indrek Sooniste
Ettekandja: Meida Griin
Seosed:
EELNÕU