Otsus: Huvialakoolide põhimääruste kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Huvialakoolide põhimääruste kinnitamine
Reg. number: 272
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.12.98
Jõustumise kp: 17.12.1998
Seosed: Tartu Linnavolikogu 15.11.2001 otsus nr 461 () tunnistab kehtetuks punkti 1.4.

Tartu Linnavolikogu 08.07.2010 otsus nr 106 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Huvialakoolide põhimääruste kinnitamine
Failid: lvk3o_0272.pdf ( 3075 kb )