Korraldus: Jaamamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Jaamamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu kehtestamine
Reg. number: 1865
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.10.96
Jõustumise kp: 10.10.1996
Eelnõu: Jaamamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu kehtestamine
Failid: tlvk1996_1865.pdf ( 268 kb )