Otsus: Tartu Linnavolikogu 02. märtsi 1995. a otsuse nr 173 "Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine" muudatus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu 02. märtsi 1995. a otsuse nr 173 "Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine" muudatus
Reg. number: 273
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.01.96
Jõustumise kp: 25.01.1996
Seosed: muudab osaliselt Linnavolikogu otsuse Nr. 173 95 a.
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 02.märtsi 1995.a. otsuse nr. 173 "Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine" muudat
Failid: lvk2o_0273.pdf ( 370 kb )