Korraldus: Kabeli tn 1 krundi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Kabeli tn 1 krundi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Reg. number: 384
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 09.04.2019
Jõustumise kp: 09.04.2019
Eelnõu: Kabeli tn 1 krundi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Failid: LVK2019040900384.bdoc ( 61 kb )

Lisa
Tartu Linnavalitsuse 09.04.2019. a
korralduse nr 384 juurde