Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine
Reg. number: LVK-M-0076
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 30.04.2019
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Madis Lepajõe
Esitab: linnavalitsus, 30.04.2019 istungi protokoll nr 29
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Komisjonid: Kultuurikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 19:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 19:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 17.05.2019 määrus nr 67 "Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine"
Failid: Tartu_Noorsootoo_Keskus_Kaskkiri_2019_14.pdf ( 81 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2019_LVK-M-0076.pdf ( 10 kb )
EELNÕU