Määrus: Tartu linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2021. aastaks

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2021. aastaks
Reg. number: 3
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.01.2021
Jõustumise kp: 18.01.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2021. aastaks
Failid: LVM2021011200003.asice ( 73 kb )