Määrus: Kaasava eelarve hääletamisel vanusepiiri langetamisega seoses Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Kaasava eelarve hääletamisel vanusepiiri langetamisega seoses Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra muutmine
Reg. number: 72
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 13.06.2019
Jõustumise kp: 23.06.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrust nr 74 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" muutmine
Failid: LVKM2019061300072.bdoc ( 13 kb )