Otsus: Tartu linna arengukava ja eelarvestrateegia muudatuste heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna arengukava ja eelarvestrateegia muudatuste heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: 503
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 27.06.2013
Jõustumise kp: 01.07.2013
Eelnõu: Tartu linna arengukava ja eelarvestrateegia muudatuste heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Failid: Lisa 1_Arengukava muutmisettepanekud.pdf ( 58 kb )
Lisa 2. Tartu linna II eelarvestrateegia 2014-2018.pdf ( 1230 kb )
lvk7o_0503.pdf ( 33429 kb )