Otsus: Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Reg. number: 77
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.06.2010
Jõustumise kp: 14.06.2010
Eelnõu: Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Failid: lvk7o_0077.pdf ( 4258 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a
otsuse nr 77 juurde