Määrus: Tartu Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Reg. number: 21
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.10.2010
Jõustumise kp: 01.01.2011
Seosed: Tartu Linnavolikogu 15.09.2011 määrus nr 44 () tunnistab kehtetuks paragrahvi 18

Tartu Linnavolikogu 10.11.2011 määrus nr 49 () tunnistab kehtetuks paragrahvi 21
Tartu Linnavolikogu 07.06.2012 määrus nr 69 () tunnistab kehtetuks paragrahvi 12
Tartu Linnavolikogu 28.06.2012 määrus nr 71 () tunnistab kehtetuks paragrahvi 13
Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrus nr 74 () tunnistab kehtetuks paragrahvi 5
Muudab Tartu Linnavolikogu 14.05.2009 määrust nr 116 ()

Eelnõu: Tartu Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Failid: lvk7m_0021.pdf ( 7097 kb )Palga-
klass
Palgavahemik
Ametikohtade grupp
Min tase
(eurodes)
Palgaklassi keskmine palgatase
(eurodes)
Max tase
(eurodes)

1
540
680
820
Spetsialistid 1
2
670
840
1010
Spetsialistid 2, Peaspetsialistid 1
3
840
1050
1260
Peaspetsialistid 2
4
1010
1260
1510
Tippspetsialistid, Teenistuste juhatajad 1
5
1190
1490
1790
Osakonna juhataja asetäitjad, Teenistuste juhatajad 2
6
1500
1870
-*
Osakonnajuhatajad