Määrus: Õpetaja elutöö auhind

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Õpetaja elutöö auhind
Reg. number: 79
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.06.2015
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 24.05.2018 määrus nr 25 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Õpetaja elutöö auhind
Failid: LVKM2015062500079.ddoc ( 33 kb )