Õigusakti eelnõu: Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2021. aasta suveks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2021. aasta suveks
Reg. number: LVK-M-0162
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 09.06.2021
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Asko Tamme
Esitab: linnavalitsus, 08.06.2021 istungi protokoll nr 50
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Komisjonid: Kultuurikomisjon
Revisjonikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 41:
Hariduskomisjoni protokoll nr 43:
Revisjonikomisjoni protokoll nr 44:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 02.07.2021 määrus nr 144 "Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2021. aasta suveks"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2021_LVK-M-0162.pdf ( 82 kb )
EELNÕU