Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2018. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2018. a ülesannete täitmise aruanne

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna 2018. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2018. a ülesannete täitmise aruanne
Reg. number: LVK-O-0186
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 29.05.2019
Koostaja: Marje Kinko
Ettekandja: Monica Rand ja Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 28.05.2019 istungi protokoll nr 38
Juhtiv komisjon: Revisjonikomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 19:
Revisjonikomisjoni protokoll nr 20:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 22:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 28.06.2019 otsus nr 174 "Tartu linna 2018. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2018. a ülesannete täitmise aruanne"
Failid: 2018 finantsnäitajad.pdf ( 166 kb )
Tartu linna majandusaastaaruanne 2018.asice ( 3166 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0186.pdf ( 11 kb )
Revisjonikomisjoni_kaasaruanne.pdf ( 100 kb )
Arengukava arenguseire näitajad olulised tegevused 2018_volikogu.002.pdf ( 3514 kb )
Majandusaasta aruande teksti parandus.pdf ( 89 kb )
EELNÕU