Määrus: Välisprojektides osalemise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Välisprojektides osalemise kord
Reg. number: 116
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.05.2009
Jõustumise kp: 20.05.2009
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20.04.2006 määruse nr 20 ()

Tartu Linnavolikogu 14.10.2010 määrus nr 21 () muudab
Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrus nr 74 () tunnistab kehtetuks paragrahvi 8
Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrus nr 74 () tunnistab kehtetuks paragrahvi 8
Tartu Linnavolikogu 12.09.2013 määrus nr 98 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Välisprojektides osalemise kord
Failid: lvk6m_0116.pdf ( 2627 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 14. mai 2009. a
määruse nr 116 juurde