Määrus: Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 „Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ ja Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 65 „Tartu linna arengudokumentide koostamise kord“ muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 „Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ ja Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 65 „Tartu linna arengudokumentide koostamise kord“ muutmine
Reg. number: 96
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 27.06.2013
Jõustumise kp: 28.06.2013
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrust nr 74 ()

Muudab Tartu Linnavolikogu 19.04.2012 määrust nr 65 ()

Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 „Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ ja Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 65 „Tartu linna arengudokumentide koostamise kord“ muutmine
Failid: Lisa 1.pdf ( 119 kb )
Lisa 2.pdf ( 212 kb )
Lisa 3.pdf ( 159 kb )
Lisa 4.pdf ( 125 kb )
Lisa 5.pdf ( 60 kb )
Lisa 6.pdf ( 132 kb )
lvk7m_0096.pdf ( 11172 kb )