Korraldus: Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Reg. number: 1251
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 06.11.2018
Jõustumise kp: 06.11.2018
Eelnõu: Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Failid: LVK2018110601251.bdoc ( 158 kb )

Lisa
Tartu Linnavalitsuse 06.11.2018. a
korralduse nr 1251 juurde