Õigusakti eelnõu: Informatsioon Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Informatsioon Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest
Reg. number: LV-K-0343
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 27.03.2019
Koostaja: Aire Priks
Ettekandja: Urmas Ahven
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 16.04.2019 korraldus nr 412 "Informatsioon Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest"
Failid: Lisa 1.doc ( 241 kb )
Lisa 2.doc ( 81 kb )
EELNÕU