Määrus: Õpetaja elutöö auhind

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Õpetaja elutöö auhind
Reg. number: 25
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.05.2018
Jõustumise kp: 02.06.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määruse nr 79 ()

Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 61 () muudab

Eelnõu: Õpetaja elutöö auhind
Failid: LVKM2018052400025.bdoc ( 87 kb )