Otsus: Anne Noortekeskuse põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Anne Noortekeskuse põhimäärus
Reg. number: 371
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.05.2012
Jõustumise kp: 14.05.2012
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 19.05.2005 otsuse nr 439 () punkti 2

Tartu Linnavolikogu 15.02.2018 otsus nr 35 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Anne Noortekeskuse põhimäärus
Failid: lvk7o_0371.pdf ( 2385 kb )