Õigusakti eelnõu: 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus
Reg. number: LVK-M-0121
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 11.08.2020
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Asko Tamme
Esitab: linnavalitsus, 11.08.2020. a istungi protokoll nr 67
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Komisjonid: Kultuurikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 32:
Hariduskomisjoni protokoll nr 32:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 74 (punkt 31.1):
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 11.09.2020 määrus nr 111 "2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2020_LVK-M-0121.pdf ( 19 kb )
EELNÕU