Määrus: Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord
Reg. number: 78
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 01.07.2004
Jõustumise kp: 15.07.2004
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrus nr 74 () tunnistab kehtetuks

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 19.06.2003 määruse nr 38 ()

Eelnõu: Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord
Failid: lvk5m_0078.pdf ( 1843 kb )