Määrus: Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2021. aasta suveks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2021. aasta suveks
Reg. number: 144
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 01.07.2021
Jõustumise kp: 06.07.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2021. aasta suveks
Failid: LVKM2021070100144.asice ( 79 kb )