Määrus: Korteriühistutele jäätmemajade rajamise toetuse andmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Korteriühistutele jäätmemajade rajamise toetuse andmise kord
Reg. number: 22
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 04.05.2006
Jõustumise kp: 09.05.2006
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 11.04.2013 määrus nr 91 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Korteriühistutele jäätmemajade rajamise toetuse andmise kord
Failid: lvk6m_0022.pdf ( 513 kb )