Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogule määruse "Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetuse andmisest 2022. aastaks" eelnõu esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogule määruse "Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetuse andmisest 2022. aastaks" eelnõu esitamine
Reg. number: LV-IP-0107
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 14.05.2021
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Marleen Viidul
Failid: abistav juhend sätetega_04.06.pdf ( 82 kb )
Huvihariduse-ja-tegevuse-uus-toetussüsteem-1.06.pdf ( 1285 kb )
EELNÕU