Määrus: Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks
Reg. number: 145
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 01.07.2021
Jõustumise kp: 12.07.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks
Failid: LVKM2021070100145.asice ( 91 kb )