Õigusakti eelnõu: Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja sellele eelnenud menetlusperioodi jooksul esitatud arvamuste osas

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja sellele eelnenud menetlusperioodi jooksul esitatud arvamuste osas
Reg. number: LV-K-0971
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 27.08.2020
Koostaja: Jaanika Koppel
Ettekandja: Indrek Ranniku
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 08.09.2020 korraldus nr 932 "Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja sellele eelnenud menetlusperioodi jooksul esitatud arvamuste osas"
Failid: Tartu linnavalitsuse seisukohad_eelnou_loplik.pdf ( 1919 kb )
EELNÕU