Korraldus: Tartu Linnavalitsuse 16. jaanuari 2018. a korralduse nr 51 "Koolilõuna maksumuse kehtestamine" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu Linnavalitsuse 16. jaanuari 2018. a korralduse nr 51 "Koolilõuna maksumuse kehtestamine" muutmine
Reg. number: 578
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 18.05.2021
Jõustumise kp: 18.05.2021
Seosed: Muudab Tartu Linnavalitsuse 16.01.2018 korralduse nr 51 () punkte 1.2 ja 1.3
Eelnõu: Tartu Linnavalitsuse 16. jaanuari 2018.a korralduse nr 51 "Koolilõuna maksumuse kehtestamine" muutmine
Failid: LVK2021051800578.asice ( 79 kb )