Määrus: Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord
Reg. number: 38
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 30.06.2011
Jõustumise kp: 06.07.2011
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 08.07.2010 määruse nr 16 ()

Tartu Linnavolikogu 18.09.2014 määrus nr 41 () muudab
Tartu Linnavolikogu 03.12.2015 määrus nr 97 () muudab
Tartu Linnavolikogu 03.12.2015 määrus nr 98 () muudab
Tartu Linnavolikogu 28.06.2017 määrus nr 144 () muudab
Tartu Linnavolikogu 28.06.2018 määrus nr 34 () muudab

Eelnõu: Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord
Failid: lvk7m_0038.pdf ( 7646 kb )