Otsus: Lille Maja põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Lille Maja põhimäärus
Reg. number: 370
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.05.2012
Jõustumise kp: 15.05.2012
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 19.05.2005 otsuse nr 439 () punkti 1

Tartu Linnavolikogu 15.02.2018 otsus nr 35 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Lille Maja põhimäärus
Failid: lvk7o_0370.pdf ( 2274 kb )