Õigusakti eelnõu: ASi Tartu Turg 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: ASi Tartu Turg 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine
Reg. number: LV-K-0371
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 03.04.2019
Koostaja: Marje Kinko
Ettekandja: AS Tartu Turg juhataja Ivo Tombak
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 23.04.2019 korraldus nr 418 "ASi Tartu Turg 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine"
Failid: 2018 Majandusaasta aruanne Tartu Turg AS.bdoc ( 90 kb )
EELNÕU