Määrus: Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord
Reg. number: 5
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 15.02.2011
Jõustumise kp: 15.02.2011
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavalitsuse 14.01.2014 määrus nr 6 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord
Failid: LISA TLVM 2011021505.pdf ( 3090 kb )
LVM2011021500005.pdf ( 19 kb )
LVM2011021500005.ddoc ( 4226 kb )