Õigusakti eelnõu: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu kehtestamine
Reg. number: LV-K-0767
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 10.07.2019
Koostaja: Liis Randmets
Ettekandja: Urmas Ahven
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 19.08.2019 korraldus nr 857 "Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu kehtestamine"
Failid: Situatsiooniskeem.pdf ( 6845 kb )
Olemasolev olukord.pdf ( 2094 kb )
Lahipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed.pdf ( 2032 kb )
Planeeritud maakasutus ja kitsendused.pdf ( 1555 kb )
Pohijoonis.pdf ( 2177 kb )
Tehnovorkude planeering.pdf ( 1840 kb )
Tehnovorkude uhendusskeem.pdf ( 7693 kb )
Seletuskiri.pdf ( 582 kb )
EELNÕU