Õigusakti eelnõu: Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: LV-K-1489
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 20.12.2019
Koostaja: Liis Randmets
Ettekandja: Urmas Ahven
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 21.01.2020 korraldus nr 57 "Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine"
Failid: Olemasolev.pdf ( 277 kb )
Situatsiooniskeem.pdf ( 6175 kb )
3D1.pdf ( 2258 kb )
3D2.pdf ( 3148 kb )
3D3.pdf ( 2669 kb )
3D4.pdf ( 3094 kb )
Pohijoonis.pdf ( 567 kb )
Seletuskiri.pdf ( 947 kb )
Tehnovorgud.pdf ( 1030 kb )
Pikiloige.pdf ( 152 kb )
Ristloige.pdf ( 74 kb )
EELNÕU