Määrus: Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine
Reg. number: 12
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.03.2006
Jõustumise kp: 23.03.2006
Seosed: 1. tunnistab kehtetuks linnavalitsuse 09.10.2003 määruse nr 10

2.

Tartu Linnavalitsuse 23.08.2011 määrus nr 12 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine
Failid: tlvm2006_0012.pdf ( 426 kb )


Teenuse liikTeenu-

se hind

Puhastus-

tasu

Kokku teenuse hind käibemaksuta Käibe-

maks

Teenuse hind koos käibemaksuga
Abonenttasu
0
0
0
0
0
Tasu võetud vee eest
9,15
-
9,15
1,65
10,80
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (I grupp)
6,69
4,50
11,19
2,01
13,20
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (II grupp)
6,69
9,00
15,69
2,82
18,51
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (III grupp)
6,69
18,00
24,69
4,44
29,13


Laine Jänes


Linnapea

Anneli Apuhtin


Õigusteenistuse juhataja
linnasekretäri ülesannetes