Õigusakti eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused
Reg. number: LV-K-0782
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 05.07.2021
Koostaja: Jaanika Koppel
Ettekandja: Indrek Ranniku
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 13.07.2021 korraldus nr 813 "Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused"
Failid: Lisa 1. TLV 15.06.2021 korralduse nr 701 Lisa 1 arvamused, mida planeeringu koostamisel ei arvestatud ning linna seisukohad.docx ( 383 kb )
EELNÕU
GoPro Case TLV - Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu