Õigusakti eelnõu: Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks
Reg. number: LVK-M-0161
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 09.06.2021
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Asko Tamme
Esitab: linnavalitsus, 08.06.2021 istungi protokoll nr 50
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Komisjonid: Kultuurikomisjon
Revisjonikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 41:
Hariduskomisjoni protokoll nr 43:
Revisjonikomisjoni protokoll nr 44:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 02.07.2021 määrus nr 145 "Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks"
Failid: abistav juhend sätetega_04.06.pdf ( 82 kb )
Huvihariduse-ja-tegevuse-uus-toetussüsteem-1.06.pdf ( 1285 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2021_LVK-M-0161.pdf ( 100 kb )
EELNÕU