Õigusakti eelnõu: Ettevõtluse osakonna nimetuse ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Ettevõtluse osakonna nimetuse ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
Reg. number: LV-K-0153
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 11.02.2020
Koostaja: Külli Ojasaar
Ettekandja: Raimond Tamm
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 03.03.2020 korraldus nr 204 "Ettevõtluse osakonna nimetuse ja teenistuskohtade koosseisu muutmine"
EELNÕU
Teenistuskoht
Ametikohad
Töökohad
Tähtaeg
juhataja
1
tähtajatu
valdkonnajuht
4
tähtajatu
kaubandusjärelevalve peaspetsialist
2
tähtajatu
spetsialist
1
tähtajatu
Kokku
8