Korraldus: Võru tn 152 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Võru tn 152 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Reg. number: 17
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 07.01.2020
Jõustumise kp: 07.01.2020
Eelnõu: Võru tn 152 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Failid: LVK2020010700017.bdoc ( 82 kb )


LISA
Tartu Linnavalitsuse 07.01.2020. a

korralduse nr 17 juurde