Määrus: Tartu Linnavolikogu 11. aprilli 2013. a määruse nr 91 "Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 11. aprilli 2013. a määruse nr 91 "Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord" muutmine
Reg. number: 108
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.04.2016
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 11.04.2013 määrust nr 91 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 11. aprilli 2013. a määruse nr 91 "Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord" muutmine
Failid: LVKM2016041400108.bdoc ( 20 kb )