Määrus: Tartu Linnavolikogu 11. aprilli 2013. a määruse nr 91 "Korteriühistutele jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 11. aprilli 2013. a määruse nr 91 "Korteriühistutele jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord" muutmine
Reg. number: 86
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.06.2015
Jõustumise kp: 01.07.2015
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 11.04.2013 määrust nr 91 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 11. aprilli 2013. a määruse nr 91 "Korteriühistutele jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord" muutmine
Failid: LVKM2015062500086.ddoc ( 35 kb )