Määrus: Tartu Linnavalitsuse 30. detsembri 2003.a määruse nr 18 "Reklaami paigaldamise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavalitsuse 30. detsembri 2003.a määruse nr 18 "Reklaami paigaldamise kord" muutmine
Reg. number: 4
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.02.2004
Jõustumise kp: 25.02.2004
Seosed: Muudab linnavalitsuse 30. detsembri 2003. a määrust nr 18

Linnavalitsuse 05.08.2004. a määrus nr 19 tunnistab kehtetuks

Failid: tlvm2004_0004.pdf ( 237 kb )


Andrus Ansip
Linnapea Riina Männiste
Õigusteenistuse juhataja
linnasekretäri ülesannetes