Korraldus: Projektis "CREATORS - Creating Community Energy Systems" osalemise heakskiitmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Projektis "CREATORS - Creating Community Energy Systems" osalemise heakskiitmine
Reg. number: 559
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 19.05.2020
Jõustumise kp: 19.05.2020
Eelnõu: Projektis "CREATORS - Creating Community Energy Systems" osalemise heakskiitmine
Failid: LVK2020051900559.bdoc ( 20 kb )