Leping: Riigihanke „Ehitusmaterjalide hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele“ viitenumber 241301 raamleping (elektrikaubad)


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Raini Jõks
Osakond: Tartu Kutsehariduskeskus
Ametinimetus: direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: AS DECORA 10150195

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-4269
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Täitmisel
Lepingu sisu: Riigihanke „Ehitusmaterjalide hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele“ viitenumber 241301 raamleping (elektrikaubad)
Kehtivuse algus: 01.01.2022
Kehtivuse lõpp: 31.12.2023
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
29.11.2021 kuni 28.11.2026
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus