Otsus: Turu tn 56 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Turu tn 56 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Reg. number: 419
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.09.2008
Jõustumise kp: 30.09.2008
Eelnõu: Turu tn 56 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Failid: lvk6o_0419.pdf ( 695 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 25. septembri 2008. a
otsuse nr 419 juurde