Leping: Tartu linna ühistranspordi elektroonilise tasukogumise infosüsteemi teenuse osutamine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Ridango AS 11717474

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-0013
Lepingu nr: L-535
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Tartu linna ühistranspordi elektroonilise tasukogumise infosüsteemi teenuse osutamine
Kehtivuse algus: 31.12.2018
Kehtivuse lõpp: 30.06.2024
Täitmistähtaeg: 30.06.2024